iDnes.cz cituje náš web TPMS-expert

Server auto.idnes.cz cituje náš web v článku, ktorý sa týka povinnosti TPMS.

František Dvořák na webe auto.idnes.cz 23. októbra uverejnil článok, ktorý pojednáva o povinnosti TPMS u nových áut. Článok sa venuje nešvárov podhustených pneumatík a upozorňuje vodiča, že od 1. novembra je povinnosť montovať do nových vozidiel TPMS. Ďalej tu cituje informáciu z nášho webu, ktorá uvádza, že vozidlá s nefunkčným TPMS nie sú spôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách. Ďalej upozorňujeme, že aj poisťovne budú krátiť poistné plnenie v prípade, že účastníkom havárie bude auto s nefunkčným TPMS.

Back to top