Obsiahlo sme informovali o TPMS v časopise Pneurevue

Náš obchodný riaditeľ Simeon Nezbeda, skúsený školiteľ v problematike TPMS, bol oslovený šéfredaktorom časopisu Pneurevue, aby napísal článok o TPMS.

V 1. vydání časopisu Pneurevue roku 2014, v sekci Obchod, obchodní ředitel naší firmy DD PNEU pan Simeon Nezbeda uveřejnil obsáhlý článek o TPMS. Mottem článku je důležitý fakt, že nyní je čas za minutu dvanáct začít v pneuservisech s důkladnou přípravou.

Pan Nezbeda zcela jasně vyzývá pneuservisy, aby již nečekaly a byly připraveni. Je důležité proškolit zaměstnance pneuservisů, vybavit dílnu potřebným nářadím, diagnostikou a senzory TPMS. Nařízení Evropské unie, které nařizuje, aby nově vyrobená vozidla měla v povinné výbavě TPMS, v podstatě přihrává příležitost všem profesionálním pneuservisům k navýšení tržeb a tolik potřebného zisku.

Ve stejném vydání časopisu také marketingová specialistka naší firmy Jitka Kominácká jasně deklaruje, že rok 2014 bude v pneuservisní praxi rokem TPMS, čemuž nasvědčují všechny indicie.

Každý motorista, který jezdí, nebo bude jezdit s vozem vybaveným TPMS, musí pečlivě zvažovat, komu své auto svěří na servis. Certifikace TPMS expert je ideálním rozpoznávacím znamením kvalitního pneuservisu.

Back to top