MonitorovAnIE tlaku

TPMS

VŠETKO O TPMS

TPMS - Tyre Pressure Monitoring System čiže systém sledovania tlaku v pneumatikách

TPMS meria, zobrazuje tlak a teplotu vzduchu v pneumatikách. Reaguje na rýchly aj pomalý únik tlaku vzduchu z pneumatík v podobe včasného varovania. Senzory v kole vozidla sledujú tlak v pneumatike a vysielajú signál do prijímača, ktorý je umiestnený vo vozidle. Ak prijímač vo vozidle prijme informáciu o nízkom tlaku, automaticky varuje vodiča rozsvietením kontrolky.Systém bol prijatý legislatívou EÚ a od 1. novembra 2014 výrobcovia musia všetky vozidlá vybaviť týmito systémami.

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 661/2009 z 13. júla 2009)

VÝHODY TPMS

Vyššia bezpečnosť posádky vozidla

Vďaka včasnému informovaniu vodiča o poklese tlaku v pneumatike sa ľahko zabráni havárii spôsobenej napríklad defektom.

Zníženie prevádzkových nákladov vozidla

Optimálny tlak = optimálny valivý odpor (nižšia spotreba) a tiež optimálne opotrebenie pneumatík.

Lepšie jazdné vlastnosti

Len správne nahustené pneumatiky zaistia ideálnu stopu vozidla, čo je dôležité v zákrutách a pri extrémnych situáciách.

Pozitívny vplyv na životné prostredie

Podľa prieskumu spomínaného vyššie podhustené pneumatiky spôsobujú zvýšenie emisií CO2 o 4,8 milióna ton ročne!

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pretože TPMS je bezpečnostný systém (podobne ako airbag alebo ABS), musí byť funkčný, aby vozidlo bolo spôsobilé pre prevádzku na pozemných komunikáciách.

Vozidlo s nefunkčným TPMS:

Neprejde cez STK

Vozidlo s nefunkčným systémom TPMS či bez neho neprejde stanicou technickej kontroly.

Sankcie zo strany polície

V prípade nefunkčného systému TPMS hrozia vodičovi postihy zo strany polície.

Problémy s poisťovňami

Poisťovne budú krátiť, príp. úplne zamietnu poistné plnenie aj v prípade nezavinenej nehody.

Žiadajte pravidelnú údržbu a kontrolu Vašich TPMS senzorov pri návšteve pneuservisu. Odporúčame pri každej výmene pneumatík, najneskôr 1x za dva roky, vymeniť namáhané súčasti ventilu (gumové tesnenie, podložku,maticu, poniklovaný ventil, plastovú čiapku). Týmto predídete problémom s koróziou, únikom vzduchu a predĺžite životnosť Vášho TPMS senzora.

ZAUJÍMAVÉ ŠTATISTIKY

Výsledky testu Bridgestone ukazujú, že 63% motoristov jazdí na podhustených pneumatikách. (zdroj: Bridgestone test 2011)
3,3% všetkých nehôd so smrteľnými následkami na francúzskych diaľniciach boli spôsobené nedostatočným tlakom v pneumatikách (zdroj: ASFA - 2006 report).
Najmenej 1% nehôd v Spojenom kráľovstve súvisí s podhustenými pneumatikami (Ministerstvo dopravy UK - správa za rok 2005).